Jak zarządca dróg musi dbać o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego?

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Jak zarządca dróg musi dbać o bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego?

Artykuł sponsorowany

Na bezpieczeństwo uczestników drogowego składa się nie tylko ich odpowiedzialne zachowanie. Dużą rolę odgrywa też odpowiednie oznakowanie, stan nawierzchni ulic i chodników. Jaki wpływ na to ma zarządca dróg?

Zakres obowiązków zarządcy drogi publicznej jest wskazany w ustawie z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dotyczą one wykonywania prac na drogach:

  • krajowych,
  • wojewódzkich,
  • powiatowych,
  • gminnych.

 Jakie czynności muszą zostać wykonane, aby kierowcy, piesi oraz rowerzyści mogli czuć się bezpiecznie?

Odpowiednie oznakowanie

Zarządca dróg jest odpowiedzialny za to, aby na odcinkach drogi oraz chodnikach znajdowały się znaki. Dotyczy to zarówno oznakowania pionowego, jak i poziomego. Osoba zarządzająca musi je dostosować do stanu dróg oraz uzasadnienia zawartego w kodeksie drogowym.

Oznakowanie musi być dobrze widoczne oraz dobrze czytelne. Powinno znajdować się w takim miejscu, aby uczestnik ruchu odpowiednio wcześnie mógł je zobaczyć i dostosować się do wytycznych.

Jeżeli na skutek złego oznakowania dojdzie do wypadku, odpowiedzialność spoczywa na zarządcy i to od niego można domagać się odszkodowania w przypadku poniesionych strat lub uszczerbku na zdrowiu. Co ważne, nie dotyczy to oznakowania, które z przyczyn niezależnych od zarządcy zostało uszkodzone, np. dzień wcześniej przewrócone przez wiatr lub zalane przez wyciek substancji.

Roboty konserwacyjne

Zarządca jest zobowiązany do regularnych napraw uszkodzonych nawierzchni dróg. Dziury lub pęknięcia mogą być przyczyną wypadków samochodowych, szczególnie jeżeli są one na drogach z dozwoloną wyższą prędkością niż ta w terenie zabudowanym.

Prace porządkowe

Po intensywnym opadach śniegu wzrasta ryzyko wpadnięcia autem w poślizg, mimo posiadania opon zimowych. Dlatego zarządca musi odśnieżyć drogę lub przynajmniej posypać ją piaskiem tak, aby umożliwić kierowcom bezpieczną jazdę, która ma wpływ również na zdrowie pieszych.

Zarządca musi też uporządkować drogę z zalegających drzew, gałęzi oraz zmyć zalegające substancje, np. olej.

Kontrole i ochrona dróg

Drogi powinny być systematycznie sprawdzane tak, aby odpowiednio wcześnie mogły zostać wykryte ewentualne usterki. Istotna jest ponadto kontrola użytkowania ruchu, czyli tego, czy po danym odcinku poruszają się uprawnione do tego pojazdy.

Zabezpieczenie remontowanych odcinków

Nie zawsze jest możliwość całkowitego wyłączenia remontowanej drogi z ruchu. Aby zapewnić bezpieczeństwo kierowcom, pieszym czy rowerzystom, zarządca dróg musi przed naprawianym odcinek ustawić zabezpieczenia za pomocą chociażby słupków drogowych, taśm oraz barierek, uniemożliwiających dojazd oraz wejście osobom postronnym.

Bezpieczeństwo pieszych

Na drogach powinny być zamontowane elementy ułatwiające przejście przez jezdnię. Zapewnieniu bezpieczeństwa pieszym służą sztuczne wyspy, barierki oraz progi zwalniające, których przykładowe rodzaje można znaleźć na https://sklep.szymkowiak.pl/.

Sygnalizacja świetlna

Kolejnym obowiązkiem zarządcy jest czuwaniem nad właściwym działaniem sygnalizacji świetlnych. Jeżeli nie działają one prawidłowo lub wcale, może to skutkować kolizją lub wypadkiem groźnym dla życia i zdrowia uczestników ruchu.

Oświetlenie uliczne

Jeżeli droga jest nieodpowiednio oświetlona i utrudnia autom poruszanie się po niej, zarządca musi podjąć działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa. Dobra widoczność innych uczestników ruchu, oznaczeń na drodze oraz ewentualnych dziur, szczególnie o zmierzchu lub nocą, może być zapewniona przez właściwe jej oświetlenie.

Brak reakcji ze strony zarządcy na usterki, problemy techniczne oraz inne sytuacje mające wpływ na bezpieczny i płynny ruch drogowy, może być podstawą do egzekwowania ubezpieczenia w razie wypadku. 

(fot. pixabay.com)

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*