Nowe obowiązki i kary dla kierowców od lipca 2020

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Nowe obowiązki i kary dla kierowców od lipca 2020

Od lipca 2020 roku kierowców czekają kolejne, zapowiedziane przez rząd zmiany w prawie. Ich celem ma być zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Czego dotyczą nowe regulacje?

Jakie zmiany czekają kierowców od lipca 2020 roku?

Zmiany zapowiedziane przez rząd mają zagwarantować większe bezpieczeństwo na drogach nie tylko kierowcom, ale również pieszym. Dotyczyć będą dopuszczalnej prędkości na terenie zabudowanym, pierwszeństwa pieszych oraz możliwości zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości poza obszarem zabudowanym. Jak dokładnie brzmią nowe przepisy dla kierowców?

Jakie zmiany nastąpią w limitach prędkości?

Jedna ze zmian, które mają wejść w życie od lipca 2020 roku, dotyczy nowych ograniczeń prędkości. Dotyczy ona zasad kodeksu drogowego mówiących o poruszaniu się w godzinach nocnych na terenie zabudowanym. Obecnie istnieje zapis mówiący o możliwości poruszania się na obszarze terenu zabudowanego z prędkością 50 km/h w godzinach 5:00–23:00 oraz z prędkością 60 km/h między 23:00 a 5:00. Nowe reguły usuwają rozróżnienie dotyczące pory dnia – ograniczenie do 50 km/h będzie obowiązywać również w godzinach nocnych.

Przepisy mają ograniczyć wypadki drogowe. Jest ich niestety sporo…

Za co będzie można stracić prawo jazdy?

Według obecnie obowiązujących zasad kierowca może stracić prawo jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h tylko na terenie zabudowanym. Przepisy, które mają obowiązywać od lipca 2020 roku, zmieniają tę zasadę. Od teraz prawo jazdy na trzy miesiące może stracić kierowca, który przekroczył dopuszczalną prędkość o 50 km/h bez względu na to, czy wykroczenie miało miejsce na obszarze terenu zabudowanego, czy poza nim. Wprowadzone zmiany mają proste zadanie – ich celem jest ograniczenie ilości przypadków, w których kierowcy znacznie przekraczają dozwoloną prędkość. Pozwoli to na zmniejszenie liczby niebezpiecznych sytuacji na drodze. Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy na okres trzech miesięcy ma się opierać o ustawę dotyczącą kierujących pojazdami oraz decyzję administracyjną, którą wydawać będzie starostwo powiatowe.

Czego dotyczą zmiany mówiące o pierwszeństwie dla pieszych?

Zmiany w kodeksie regulujące sprawy pierwszeństwa pieszych dotyczą przede wszystkim zobowiązania kierowców do dokładnego obserwowania zarówno przejścia drogowego, jak i jego otoczenia. W obecnych regulacjach mowa jest o tym, że kierowca zbliżający się do przejścia dla pieszych musi zachować szczególną ostrożność oraz zmniejszyć prędkość do takiej, która pozwoli na bezpieczne zatrzymanie bez narażania siebie, pasażerów ani pieszych. Nowe zasady odnoszą się zarówno do przechodniów, jak i do kierowców, dokładnie zwracając uwagę na obowiązki na drodze obydwóch grup. Piesi wchodzący na jezdnię lub przez nią przechodzący zobowiązani są do tego, by zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z wyznaczonego przejścia. Warto zaznaczyć, że pieszy znajdujący się na przejściu – lub wchodzący na nie – ma pierwszeństwo. Reguły odnoszące się do kierowców mówią o tym, że kierujący pojazdem, który zbliża się do przejścia dla pieszych, zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności oraz zmniejszenia prędkości pojazdu do takiej, która umożliwi mu ewentualne hamowanie.

Jakie są spodziewane efekty wynikające z wprowadzenia nowych obowiązków dla kierowców?

Według różnych analiz i szacunków liczba zatrzymanych praw jazdy może znacznie wzrosnąć po wprowadzeniu nowych przepisów. Przewiduje się, że w przyszłym roku liczba ta może wynieść nawet o 40 tysięcy więcej. Nowe regulacje mają wymusić na kierujących pojazdy dbanie o bezpieczeństwo własne oraz innych. Podano również uzasadnienie zmian dotyczących ograniczenia maksymalnej prędkości na terenie zabudowanym o 10 km/h w godzinach nocnych. Z analiz wynika, że w starciu z pojazdem, którego prędkość wynosi 50 km/h, szanse pieszego na przeżycie wypadku wynoszą mniej więcej 50%. Po zwiększeniu prędkości do 60 km/h sytuacja wygląda już o wiele gorzej – w takiej sytuacji statystycznie 9 na 10 pieszych ginie. Nowe obowiązki oraz kary dla kierowców, które mają zacząć obowiązywać od lipca 2020 roku, mają przede wszystkim zadbać o zmniejszenie liczby wypadków i ofiar śmiertelnych w ruchu drogowym.

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*